Header image
Kirjallisuutta koltaksi

Aikio, Annukka & Aikio, Samuli 1982: Nijdd mottji kåʹllšuåbrjen. Vuäʹmm sääʹm-maainâs. (Tyttö, joka muuttui kultaiseksi koskeloksi. Vanha saamelainen tarina.) Universitetsforlaget; Norway. ISBN 82-00-06355-0. (Kuvat: Mika Launis. Koltansaameksi kääntäneet Satu ja Jouni Moshnikoff)

Borg, Inga 1996:
Tuʹrrvueiʹvv da täʹlvv.
Sääʹmteʹǧǧ; (Pörri-peikko ja talvi.) [Inari]. ISBN 951-53-0982-4.
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Satu Moshnikoff.)

Borg, Inga 1996: Tuʹrrvueiʹvv dååma. (Pörri-peikko kotona.) Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 951-53-0981-6. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Seija Sivertsen.)

Borg, Inga 1997:
Tuʹrrvueiʹvv da ǩiđđtuʹlvv.
(Pörri-peikko ja kevättulva.) Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-004-4.
(Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Satu Moshnikoff.)

Borg, Inga 1997: Tuʹrrvueiʹvv da puõccuvuâzzaž. (Pörri-peikko ja poronvasa.) Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-010-9. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Seija Sivertsen.)

Borg, Inga 1997: Tuʹrrvueiʹvv vuäʹmm mieʹccest. (Pörri-peikko vanhassa metsässä.) Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-005-2. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Mariia Feodoroff.)

Crottet, Robert 2006: Mannu meäʹcc. Suõʹnn’jel saaʹmi mainnâz. (Kuun metsä. Suonikylän kolttien satuja.) Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. ISBN 952-441-130-X. (Ranskankielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Vassi Semenoja.)

Evvan evaŋǧeʹlium. Länsi-Savo Oy; Mikkeli 1988. (Johanneksen evankeliumi koltansaameksi.) ISBN 951-9010-49-1.

Feodoroff, Anni 1981:
Jiäʹnnǩiöll. 3.
Lookkamǩeʹrjj III–IV klassa.
(Äidinkieli 3. III-IV luokkien lukukirja.) Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus.
ISBN 951-46-5684-9.

Fofonoff, Kati-Claudia 1988: Paatsjoen laulut — Pââšjooǥǥ laulli. Inari. (Julkaisuun liittyy äänikasetti.)

Fofonoff, Kati-Claudia 1998: Jânnam muttum nuuʹbbiooʹri. Davvi Girji; Kárášjohka. (Julkaisuun liittyy CD-äänilevy.) ISBN 82-7374-197-4.

Fofonoff, Kati-Claudia 2004: Vuäʹmm Jeeʼelvueiʹvv. Mainnâz. (Vanha Jäkäläpää. Tarinoita.)Davvi Girji; Kárášjohka. (Julkaisuun liittyy 2 suomenkielistä CD-äänilevyä.) ISBN 82-7374-156-7.

Fofonoff, Katri & Fofonoff, Matleena 2000: Õhtt eeʹǩǩ Oʹlssee da Såålla mieʹldd. (Vuosi Aleksin ja Sohvin kanssa.) Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. ISBN 952-441-037-0.

Fofonoff, Katri 2003: Mattu saaʹnid. (Opi sanoja.)  Gummerus Kirjapaino Oy; Jyväskylä. ISBN 952-441-080-X. (Kuvasanakirja; kuvat: Sirpa Mänty.)

Halvari, Inger Haldis 1996: Laaʹmeǩ. Saamelaiskäräjät [Inari] ISBN: 951-47-9917-8. (Kuvat: Liisa Helander. Koltansaameksi kääntänyt Sinikka Semenoja.)

Halvari, Inger Haldis: Čuârš ââlgaž ǧii. ISBN: 951-53-0964-6. (Kuvat: Berit Marit Hetta. Koltansaameksi kääntänyt Sinikka Semenoja.)

Holmberg, Veikko 1995: Tuʹrr-kammǥaž da žeeʹvetdåhttar laskk. (Pörri-karhu ja eläinlääkärin lasku.) Davvi Girji o.s.; Karasjokk. (Koltansaameksi kääntänyt Sinikka Semenoja.) ISBN 82-7374-268-7.

Jouste, Marko & Mosnikoff, Elias & Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârääʹjji leeuʹd — Esivanhempien leuddit — The Leuʹdds of the Ancestors. Meer­musikkiinstitutt — Kansanmusiikki-instituutti — The Folk Music Institute; Kaustinen. Sääʹm-muʹzei Siida — Saamelaismuseo Siida — Sámi Museum Siida, Saaʹmi sijddsååbbar — Kolttien kyläkokous — Traditional Governance of the Skolt Sâmi; Inari. (Sisältää CD-äänilevyn.)

Kasala, Kalevi:
Ortodokslažvuõđ mâiʹd, mõõzz, mäʹhtt – ceerkavteâđ ǩeârjjaž,
kaart Irke Petterberg-Laurila,
Otodokslaž Nuõri Lett, Joensuu 1999
(koltankielelle kääntänyt Erkki Lumisalmi) ISBN 952-9630-07-7

Knutsson, Gösta 2006: Peâtt Piõjjna taaurõš (Pekka Töpöhännan ystävä). Sääʹmteʹǧǧ; Aanar. ISBN 10: 952-441-123-7; ISBN 13: 978-952-441-123-3. (Ruotsinkielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Seija Sivertsen.)

Korhonen, Mikko & Mosnikoff, Jouni & Sammallahti, Pekka 1973: Koltansaamen opas. — Castrenianumin toimitteita 4. Vammalan Kirjapaino Oy; Helsinki. ISBN 951-45-0189-6.

Mettäpuro, Aune & Moshnikoff, Satu 2009: Kuvitettu käsityösanasto – suomi-koltta. Saaʹmi sijddsååbbar, Kolttien kyläkokous; Sevettijärvi. ISBN 987-952-92-6018-8.

Moshnikoff Satu da Jouni & Koponen, Eino 2009:
Koltansaamen koulukielioppi.
Sääʹmteʹǧǧ; Aanar.
ISBN 978-952-441-181-3.

Moshnikoff, Anastasia & Moshnikoff, Satu 2001:
Neâmmai caarnijdd. Sääʹm-maainâs.
(Mykkä tsaarintytär. Kolttasatu.)
Sääʹmteʹǧǧ; Inari.
ISBN 952-441-055-9.

Moshnikoff, Anna & Moshnikoff, Satu 2001:
Vieʹrmm-ääkka maainâs. Sääʹm-maainâs.
(Vieʹrmm-akan satu. Kolttasatu.)
Ykkösoffset; Vaasa.
ISBN 952-441-059-1.

Moshnikoff, Anna & Moshnikoff, Satu 2004:
Pâʹss Treeffan da kueʹbǯǯ. Sääʹm-maainâs.
(Pyhä Trifon ja Karhu. Kolttalegenda.)
Oy Sevenprint Ltd; Rovaniemi.
ISBN 952-441-049-4.

Moshnikoff, Anna & Moshnikoff, Satu 2006:
Pâʹss Treeffan Peäccmest. Sääʹm-maainâs.
(Pyhä Trifon Petsamossa. Kolttalegenda.)
Oy Arkmedia Ab; Vaasa.
ISBN 952-441-121-0.

Moshnikoff, Jouni 1980: Sääʹnnooccâmǩeʹrjj säämas da lääddas – Sanahakemisto koltaksi ja suomeksi. Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus. ISBN 951-46-4620-7.

Moshnikoff, Satu & Lintula, Nea 2002:
Mäʹrjj da Ǩiurrâl. (Marja ja Kiureli)
Toinen uudistettu painos.
Tornion kirjapaino; Inari.
ISBN 952-441-079-6.

Moshnikoff, Satu & Moshnikoff, Jouni 2003:
Luõssšiiʹllipäʹrnn Mekk. (Lohestaja Mikko.)
Toinen uudistettu painos.
Ykkösoffset; Inari.
ISBN 952-441-084-2.

Moshnikoff, Satu & Moshnikoff, Minna 2000:
Siõm puäʒʒooumsaž. (Pikku poromies.)
Toinen uudistettu painos.
Tornion Kirjapaino; Inari.
ISBN 952-441-027-3.

Moshnikoff, Satu & Moshnikoff, Minna 2004:
Sääʹmnijdd Dåmnn. (Kolttatyttö Domna.)
Toinen uudistettu painos.
Oy Sevenprint Ltd; Rovaniemi.
ISBN 952-441-050-8.

Moshnikoff, Satu & Sanila, Sonja 2001:
Näkam mon leäm. (Tällainen minä olen.)
Toinen uudistettu painos.
Ykkös-Offset Oy; Vaasa.
ISBN 952-441-054-0.

Moshnikoff, Satu & Sanila, Tanja 1995: Õõmâs ååʹreskääʹnn. (Ihmeellinen kukko.) Karjalainen satu. (Kuvat: Tanja Sanila. Koltaksi kääntänyt Satu Moshnikoff.) Lapin lääninhallitus; Painatuskeskus Oy.

Moshnikoff, Satu & Sanila, Tarja 1987: Muu vuõssmõs sääʹmǩeʹrjj. (Ensimmäinen koltankirjani.) Painatuskeskus Oy; Helsinki. ISBN 951-47-1113-0.

Moshnikoff, Satu (toim.) & Sanila, Tarja 1992:
Maaddârääʹjji mainnâz. (Esi-isien tarinat.)
Vaasa Oy; Vaasa.
ISBN 951-8939-14-4.
 

Moshnikoff, Satu (toim.) 1998:
Pââibužškooul sääʹmǩiõll. Lookkâmǩeʹrjj.
(Yläasteen koltankieli. Lukukirja).
Ykkös-Offset Oy; Vaasa.
ISBN 952-441-013-3.

Moshnikoff, Satu 1998:
Pââibužškooul sääʹmǩiõll. Mätt’tõõttâmkeʹrjj.
Tornion kirjapaino;
Sääʹmteʹǧǧ.
ISBN 952-441-014-1.

Moshnikoff, Satu 1999:
Äʹnn-Määʹrj mueʹrjjreiss. (Anna-Marian marjamatka.)
Tornion Kirjapaino Ky; Tornio.
ISBN 952-441-019-2.
 

Moshnikoff, Vasko & Moshnikoff, Satu 2001:
Laaʹrkaž vuäʹppsen. Sääʹm-maainâs.
(Laurikainen oppaana. Kolttasatu.)
Ykkös-Offset Oy; Vaasa.
ISBN 952-441-056-7.

Mosnikoff, Jouni & Sammallahti, Pekka 1988: Uʹcc sääm-lääʹdd sääʹnnǩeârjaž — Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Painopuoti; [Ohcejohka].

Mosnikoff, Satu 1981: Jiäʹnnǩiõll. 2 A. Mätt’tõõttâmǩeʹrjj. (Äidinkieli 2 A. Työkirja.) Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus. ISBN 951-46-5355-6.

Nuutinen, Anna Maaria & Tolvanen, Pirjo & Alanen, Erkki 2006: Luâttǩeʹrjj. 1. (Luonnonkirja. 1.) Tornion kirjapaino; Aanar. ISBN 952-441-106-7. (Suomen kielestä kääntänyt koltansaameksi Seija Sivertsen.)

Pââʹss Eʹččen Evvan Krysostomoozz liturgia. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto; Jyväskylä 2002. ISBN 951-8979-31-6. (Suomen kielestä koltansaameksi kääntäneet Erkki Lumisalmi ym.)

Palismaa, Marjatta & Erkki Tanttu 1995: Ääʹǩǩ peâmmâʹlǧǧ. (Vanhan vaimon kasvattipoika.) Ykkös-Offset Oy; Vaasa. (Koltansaameksi kääntäneet Vladimir Feodoroff ja Jouni Moshnikoff.)

Peltonen, Raili 1989: Nuõrr piârrja.
Pohjois-Suomen Konstantinus-yhdistys; [Oulu].
ISBN 952-90-0995-X.
(Lastenhoidon opas; suomen kielestä koltansaameksi kääntäneet Vassi Semenoja, Anni Feodoroff, Marja Sinikka Semenoja)

Risttoummi moʹlidvaǩeʹrjj. 1983.
Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto; [Joensuu]
ISBN 951-9071-63-6.
(Rukouskirja; suomen kielestä koltansaameksi kääntäneet Pekka Sammallahti ym.)
 

Saastamoinen, Ilpo & Graff, Ola 2007: Son vuäinn (Hän näkee – Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta, She sees – Skolt Sámi leu´dd from the Kola Peninsula.) Global Music Centre; Helsinki. ISRC FI-GMC-07-00039 – ISRC FI-GMC-07-00102.

Saint-Exupéry, Antoine de 2005:
Uʹcc priinsâž. (Pikku prinssi.)
Sääʹmteʹǧǧ; [Inari]. ISBN 952-441-034-6.
(Ranskankielisen alkuteoksen suomenkielisestä käännöksestä kääntänyt koltansaameksi Kati-Claudia Fofonoff.)

Sammallahti, Pekka & Mosnikoff, Jouni 1991:
Suomi-koltansaame sanakirja — Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj.
Girjegiisá Oy;
Ohcejohka.
ISBN 951-8939-17-9.

Sammallahti, Pekka 1972:
Aabbâs säämas – koltankielinen aapinen.
(kuvat: Anja Nickul).

 

Sammallahti, Pekka 1975:
Aabbâs Jiäʹnnǩiõll 1 – koltankielinen aapinen.
Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus.
ISBN 951-46-1776-2.
(Kuvat: Anja Nickul)

Semenoff, Helena 1991:
Sääʹm peʹssertuejj — Sámi bearalduodj —
Kolttien helmikirjonta — Samisk perlebroderi —
Skolt Saami beadwork.
Girjegiisá; [Uccjokk]. ISBN 951-8939-18-7.

Semenoja, Sinikka (toim.) 1996: Toben mädd mâʹte vuäđđ. Oulun yliopisto; Oulu. ISBN 951-42-4356-0

Semenoja, Vassi 1981: Jiäʹnnǩiõll. 3 A. Mätt’tõõttâmǩeʹrjj. (Äidinkieli 3 A. Työkirja.) Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus. ISBN 951-46-5356-4.

Sivertsen, Seija 1996: Pieʹljšoora päärnaž. (Peukaloinen.) Sääʹmteʹǧǧ; [Inari].

Sivertsen, Seija 2008: Sääʹmǩiõll. (Koltansaame.) Koltansaamen oppikirja. Kopijyvä; Jyväskylä. ISBN 978-952-441-143-1. (Kuvat: Virpi Jefremoff.)

Sosial- da tiõrvâsvuõđhuõl laaʹjjmieʹlddlaž kääzzkõõzz. — Sosiaali- ja terveysministerön oppaita 2000:3. Sosial- da tiõrvâsvuõđministeria; Helsinki 2000. ISBN 952-00-0801-2; ISSN 1236-116X. (Kääntäneet Satu ja Jouni Moshnikoff.)  

Sääʹmođđâz.
Kolttauutiset.
Lehti.
Sevettijärvi 1978–1986.
Kuvassa numero 2, joulu 1978.

Vars, Ellen Marie 2000: Vuäʹbb. (Sisko.) Saamelaiskäräjät; [Inari]. ISBN 951-47-9916-X. (Kuvat: Berit Marit Hetta. Koltansaameksi kääntänyt Sinikka Semenoja.)

Vuolab, Kerttu 1989: Kolmm naʹzvaanaž. (Sanat, nuotit, kuvitus.) Kouluhallitus; [Helsinki]. (Koltansaameksi kääntänyt Marja Sinikka Semenoja.) ISBN 951-47-1990-X.

Махьтвеест Пась-Евангели.
Самас.
Евангеліе отъ Матөея (на русско-лопарскомъ языкѣ).
Helsingissä 1878.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks