Header image
Kolttien luottamusmies

Yhteisten asioiden hoitamista ja etujen valvomista varten valitsemme joukostaamme luottamusmiehen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Luottamusmiesjärjestelmällä on pitkät perinteet

Kulttuurimme ja elämämme ei ole perustunut kirjoitettuun tietoon, vaan yhteisön säännöt ja lait ovat kulkeneet perimätietona vanhimpien kautta. Heidän sanaansa kuultiin ja kuunneltiin, he olivat yhteisön lakikirja ja oikeusistuin. Kyläkokousinstituutiotamme johtivat entisaikaan yhteisön vanhimmat. Tarpeen vaatiessa luottamusmies kutsui koolle kyläkokouksen.
 

Tavoitteena oikeus ja tasapaino

Päätöksien taustalla tärkeimpänä piili koko ajan pyrkimys tasapainoon niin ihmisten kuin luonnon välillä. Jos tämä tasapaino järkkyi, joko tietämättömyyden tai tahallisen ilkivallan vuoksi, oli siihen puututtava nopeasti. Muutoin epätasapainoinen tila alkoi horjuttaa ihmisten hyvinvointia ja levitä ympärille ruton lailla.

Järjestelmän sofistikaatiosta kertoo mm. se, että pimeällä ja päivänvalossa tehdyille varkauksille oli eri rangaistus, koska toinen oli katsottu harkitummaksi ja näin ollen vakavammaksi rikkomukseksi varkauden uhria kohtaan.

Pääpaino kyläkokouksen tuomioissa on ratkaisuhakuisuus: pienessä ja tiiviissä yhteisössä oli välttämätöntä, että rikoksen tekijä ja uhri voisivat mahdollisimman pian taas kyetä elämään sopusoinnussa rinnakkain, teko sovitettuna.

 

Luottamusmiehen toimi tänä päivänä

Luottamusmiehen ja kyläkokouksen merkitys on radikaalisti muuttunut Petsamon ajoista. Nykyisin luottamusmiehemme valitaan vaaleilla kolmen vuoden välein ja maa- ja metsätalousministeriö maksaa hänelle palkan. Hänen ei enää ”tarvitse” olla kylänvanhin sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämän päivän luottamusmiehen tehtäviin kuuluu yhteydenpito viranomaisiin, kolttien edunvalvonta sekä heidän edusmiehenään toimiminen.

Luottamusmiehinä ovat toimineet sodan jälkeisenä aikana Jaakko Sverloff, Timo Titola, Matti Sverloff, Sergei Kp. Fofonoff, Raimo Gauriloff, Pekka Fofonoff ja vuoden 2003 alusta alkaen Veikko Feodoroff.

Kolttien luottamusmies Matti Sverloff
Kolttien luottamusmies Matti Sverloff.

Kolttien luottamusmies Sergei Kp. Fofonoff.
Kolttien luottamusmies Sergei Kp. Fofonoff.

 

Kolttien luottamusmies Pekka Fofonoff.
Kolttien luottamusmies Pekka Fofonoff.

 

Kolttalain §46 lausuu luottamusmiehen tehtävistä seuraavaa:

”Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten voidaan vaalilla valita kolttien luottamusmies, jonka toimikausi on sama kuin kolttaneuvostojen jäsenillä. Kolttaneuvostojen yhteinen kokous valitsee luottamusmiehelle varamiehen, joka hoitaa luottamusmiehen tehtäviä luottamusmiehen ollessa estynyt tai esteellinen. Luottamusmiehen tehtävistä säädetään tarkemmin asetuksella.

Luottamusmiehen ja hänen varamiehensä tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen 4 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka on tehtävään kykenevä.”

Jakkima äänestää luottamusmiestä.
Jakkima äänestää luottamusmiestä.
 

Luottamusmiesvaalien ääntenlaskentaa vuonna 1979. Vasemmalta Raimo Moshnikoff, Illeppi Fofonoff, Nasti Sverloff ja Anni Feodoroff.
Luottamusmiesvaalien ääntenlaskentaa vuonna 1979. Vasemmalta Raimo Moshnikoff, Illeppi Fofonoff, Nasti Sverloff ja Anni Feodoroff.

 

Kolttien luottamusmies

Vuonna 2010 kolttien luottamusmiehenä toimii sevettijärveläinen poromies Veikko Feodoroff. Hänet tavoittaa puhelimella numerosta 040 7153 681 tai sähköpostilla Kolttien kyläkokouksen toimistolta Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

 

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks