Header image
Katrillin pyörteissä

Katrilli ja laululeikit

Kolttakatrillia tanssimme neljällä parilla haitarin, huuliharpun tai laulun säestyksellä. Se on tullut Venäjältä tai Karjalasta Petsamoon, kansainväliseen solmukohtaan, kulkijoiden mukana. Petsamon kolttasiitojen talvikylissä sitä tanssittiin usein kaksirivisen haitarin säestyksellä ja siinä on useita monimutkaisia kuvioita.

Sestjerkka eli ’kuutonen’ on tanssi, jota tanssimme useimmiten laulun säestyksellä. Tämä laulutapamme poikkeaa muista lauluistamme ja leuddeistamme siinä, että äänen rekisteri on hyvin paljon korkeampi kuin oma puheäänemme. Tämä piirre kuuluu tanssin alkuperään eli venäläiseen ja karjalaiseen tanssilauluperinteeseen.

Elokuussa 2006 Sevettijärven katrilliryhmässä tanssivat aikuiset ja koululaiset yhdessä harjoitellessaan marraskuussa pidettävää kulttuuriviikkoa varten.
Elokuussa 2006 Sevettijärven katrilliryhmässä tanssivat aikuiset ja koululaiset yhdessä harjoitellessaan marraskuussa pidettävää kulttuuriviikkoa varten. 

 

Katoava tanssiperinne

Katrilli ja muut tanssileikkimme olivat jäädä kokonaan unohduksiin kymmenen vuoden pituisen evakkotaipaleemme aikana ja sen jälkeen. Emme voineet tanssia niitä Suomen puolella, koska Inarissa ei ollut enää tiivistä talvikylää, vaan kaikki asuimme pitkien tiettömien taipaleiden päässä toisistamme. Vain kirkkopyhinä kokoonnuimme yhteen eikä silloin sopinut tanssia.

 

Katrillin elvytystoimia

Vasta 1970-luvulla aloimme muistella katrillin kuvioita uudelleen. Silloin Inarin kansalaisopisto järjesti katrillikursseja, joissa vanhat katrillin taitajamme toimivat opettajina. 1980-luvun lopulta lähtien kaikki Sevettijärven koulun oppilaat ovat oppineet kolttakatrillin. Näin on perinteemme saatu siirretyksi nuoremmalle polvelle koulun välityksellä, kun se ei muuten ole välittynyt luontevalla tavalla yhteisömme keskuudessa.

Sevettijärven koulun oppilaat harjoittelemassa katrillia kylän katrillilavalla toukokuussa 2007 saamenkielistä Unná Junná -lastenohjelmaa varten.
Sevettijärven koulun oppilaat harjoittelemassa katrillia kylän katrillilavalla toukokuussa 2007 saamenkielistä Unna Junná -lastenohjelmaa varten.

 

 

Katrillia yli rajojen

2000-luvulla yhteistyömme tiivistyttyä Kuolan kolttien kanssa, myös sen puolen kolttien tapa tanssia katrillia ja joitain heidän laululeikkejään on tullut tutuksi meillekin. Ensimmäisen kolttakulttuuriviikkomme aihe vuonna 2006 oli juuri katrilli ja laululeikit. Oli mielenkiintoista havaita, että eri valtioissa asuvien kolttien tansseista löytyi paljon yhtäläisyyksiä, mutta oli erojakin.

Ensimmäisellä kolttakulttuuriviikolla vuonna 2006 Lovozeron laulu- ja tanssiryhmä esitti katrillitanssin nimeltä kasi.
Ensimmäisellä kolttakulttuuriviikolla vuonna 2006 Lovozeron laulu- ja tanssiryhmä esitti katrillitanssin nimeltä kasi.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks