Header image
Aloitteet
Haaste osallistua yhteisen siikanuotan hankintaan

Sevettijärven koulu / rehtori
Kolttien kyläkokous / luottamusmies
Sevetin Peurat ry / puheenjohtaja
Haaste osallistua yhteisen siikanuotan hankintaan

Hyvä vastaanottaja!

Saa´mi Nue´tt ry on saanut jäseneltään esityksen hankkia Sevettijärvelle yhteinen siikanuotta. Nuotta kokoaa yhteen niin vanhat kuin nuoret kyläläiset kalastuksen merkeissä. Itse nuotan huoltaminen ja korjaaminen saattaa sukupolvet yhteen unohtumaan päässeiden taitojen pariin ja on myös mainio yhteinen ajanviete kaikille kesäisille vieraille. Nuottaaminen hoitaa myös järven pohjaa sekä parantaa kalakantoja. Saa´mi Nue´tt ry näkee, että nuottausperinne on äärimmäisen tärkeä osa kolttasaamelaista elämää ja siksi sen ei tulisi meiltä kadota.

Olemme tutkineet eri hintavaihtoehtoja ja Kivikangas-niminen yritys tarjoaa nettisivuillaan siikanuottaa (pituus 109m, korkeus 5m) hintaan 1990 euroa. (www.kivikangas.fi)

Nuotta voi olla liian kallis hankittavaksi kenellekään yhdistykselle tai toimijalle yksin ja siksipä Saa´mi Nue´tt ry haastaakin Teidät mukaan noin 500 eurolla yhteisen nuotan ostoon. Nuottaa tultaisiin käyttämään kylän yhteiseksi hyväksi ja sitä säilytettäisiin jossain yhteisesti sovitussa paikassa.

Näemme, että etenkin Kolttien kyläkokouksella on kolttalain suoma mahdollisuus saada rahoitusta nuotan hankintaan. Toivomme, että Kolttien kyläkokous selvittää tämän vaihtoehdon.

Yhteistyöterveisin Saa´mi Nue´tt ry:n puolesta
Tiina Sanila, puheenjohtaja

 
Aloite työryhmän perustamisesta koltansaamen kielistrategiaa laatimaan

Työryhmän tarkoituksena on laatia kielistrategia. Työryhmä voi käyttää apunaan valitsemiaan asiantuntijoita. Työryhmälle maksetaan työstä korvaus.

Saa´mi Nue´tt ry ehdottaa, että työryhmä koostuisi seuraavista henkilöistä:

  • Satu ja Jouni Moshnikoff
  • Seija Sivertsen
  • Pauliina Feodoroff

On kohtuutonta olettaa, että kokonaisen kielen ja kulttuurin tulevaisuuden strategia on yhden ihmisen harteilla. Toiseksi kukaan ei ole ottanut tarjottua työtä vastaan. Lisäksi koltansaamen kielen pioneerit Seija, Satu ja Jouni omaavat sellaista asiantuntemusta, että työ ei onnistu ilman heidän osallistumistaan.

Kielistrategian luominen on erittäin tärkeä hanke ja se olisi hyvä saada käyntiin mahdollisimman pian.

Yhteistyöterveisin
Tiina Sanila, puheenjohtaja

 


 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks