Header image
Lausunnot

 Lausunto Ivalo-Keväjärvi -alueen koltansaamen kielipesästä

30.9.2007

Inarin kunta
Pirkko Saarela, päivähoidon johtaja
Sirpa Maukola-Juuso, osastopäällikkö

Ivalo-Keväjärvi -alueen koltansaamen kielipesä

Inarin kunta on esittänyt Kolttien kyläkokoukselle, että se palkkaisi työntekijän kartoittamaan Ivalo-Keväjärvi-alueen kielipesään haluavat lapset, toimintatilan sekä työntekijät. Inarin kunta oli halukas ostamaan tämän palvelun Kolttien kyläkokoukselta. Kyläkokous on välittänyt tämän tehtävän edelleen Saa´mi Nue´tt ry:lle, koska kyläkokous ei pysty palkkaamaan tällä hetkellä ketään.

Saa´mi Nue´tt ry:n hallitus on keskustellut asiasta kokouksessaan 29.9.07 ja on sitä mieltä, että Inarin kunnan tulisi viipymättä palkata työntekijä aloittamaan kielipesän toiminta jo vuoden 2007 aikana. Lasten sekä mahdollisten työntekijöiden kartoitus on jo tehty, liite 1. Tämä kartoitus on jo kertaalleen toimitettu Inarin kuntaan Marjo Semenoffin toimesta.

Saa´mi Nue´tt ry:n mielestä on korkea aika, että Inarin kunta etsii sopivan toimitilan ja huolehtii työntekijöiden mahdollisesta koulutuksesta.

Sevettijärvellä pitkään toiminut kielipesä sai aikaan hyviä menetelmiä siirtää kieltä ja kulttuuria alle kouluikäisille lapsille. Kielipesän työntekijällä Katri Fofonoffilla (puh: 0400 896207) on valtava määrä valmista oppimateriaalia ja hänen ammattitaitoaan tulisikin käyttää hyväksi uusien kielipesätyöntekijöiden ohjaajana.

Saa´mi Nue´tt ry on halukas osallistumaan kielipesän käynnistämiseen ja aloittamaan neuvottelut Inarin kunnan kanssa tulevaisuuden rahoitusmalleista: yksi mahdollinen vaihtoehto on Anarâškielâ Servi ry:n tapainen malli hallinoida ja etsiä rahoitusta kielipesätoiminnalle. Kuitenkin tässä vaiheessa kunnan rooli kielipesätoiminnan käynnistäjänä on keskeinen, koska Saa´mi Nue´tt ry:llä ei toistaiseksi ole tähän tarvittavaa varallisuutta.

Toivomme, että tästä alkaa hyvä yhteistyö koltansaamen kielen ja kulttuurin edistämiseksi Saa´mi Nue´tt ry:n ja Inarin kunnan välillä!

Yhteistyöterveisin,
Tiina Sanila, puheenjohtaja
Pauliina Feodoroff, hallituksen jäsen

 
Lausunto saamelaisnuorten asioiden kehittämissuunnitelmasta

Saamelaiskäräjät
Petra Magga

Lausunto saamelaisnuorten asioiden kehittämissuunnitelmasta

Saa´mi Nue´tt ry on iloinen siitä, että meiltä pyydetään lausuntoa ko. kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi näemme tämän kaltaisen työn hyödyllisenä.

Yleisluontoisesti voisi todeta luonnoksesta seuraavaa: Saamelaisnuorten asioiden kehittäminen tulisi olla luontevana osana koko saamelaisyhteisön tavoitteita. Kohdassa 6: yhteenveto, on tiivistetty täytäntöön pantavia velvollisuuksia eri saamelaistoimijoille, ja siinä esitetään mm. seuraavaa: “ Saamelaisnuoret tunnustetaan ja otetaan huomioon arvokkaana ikäryhmänä”, sekä “saamelaisnuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi tasavertaisina yhteisön jäseninä. Heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa”.

Tämän tulisi olla itsestäänselvä lähtökohta, eikä täytäntöön pantava erityinen esitys. Onkin huolestuttavaa, että saamelaiset itse osallistuvat asioiden sektoroimiseen eristämällä nuorten asiat erikseen muusta yhteisön päätöksenteosta kuten länsimaalaisessa hallinnossa on tehty jo pitkään. Pohdittavaksi esitämmekin , miten voisimme lähestyä perinteistä päätöksentekoa, jossa lapset ovat olleet mukana yhteiskunnallisessa elämässä aivan pienestä saakka.

Kohdassa toimenpiteet kiinnitimme huomiota kappaleeseen Nuoriin kohdistuva tiedottaminen, jossa on lause: “Saamelaisalueella tulee vaatia saamenkielen taito, mutta myös saamelaisnuoren reaalikelpoisuus täytyy katsoa eduksi työmarkkinoilla”. Lauseen merkitys jäi epäselväksi: viitataanko siinä ylioppilastutkintoreaaliin, vai johonkin muuhun.

Kolttasaamelaisena toimijana olemme erittäin huolistuneita kolttasaamelaisten nuorten syrjäytymisestä muusta saamelaisesta yhteisöstä sekä saamelaisyhteiskunnasta. Tulevaisuuden suurin haaste kolttasaamelaisten näkökulmasta on, kuinka saada kolttasaamelaiset nuoret mukaan saamelaisyhteiskunnan rakentamisprojektiin. Tässä Saamelaiskäräjien rooli on mittaamattoman painava ja haastammekin Saamelaiskäräjät järjestämään tulevia saamelaisnuorten taidetapahtumia, saamelaisnuorten leirejä sekä myös saamelaishallinnon kokouksia koltta-alueella. On erittäin ratkaisevaa, että kolttasaamelaiset nuoret saisivat kokemuksen yhdenvertaisesta osallistumisesta saamelaisena oman ikäryhmänsä saamelaiseen nykytodellisuuteen. Todella monelle kolttasaamelaiselle nuorelle saamelaisuus on vanhoja mummoja, juoppoja poromiehiä, vaikenevia vanhempia, muiden saamelaisten sorron kohteena olemista sekä toivottomuutta, että kaikki on jo menetetty. Samalla kolttasaamelaiset nuoret ovat uskomaton löytämätön rikkaus saamelaiselle yhteisölle. Etenkin Sevettijärven nuoret, jotka asuvat yhdessä syrjäisimmistä saamelaiskylistä, omaavat passiivisen tietämyksen ja ymmärryksen saamelaisperinteestä. Meidän tehtävämme muun saamelaisyhteiskunnan tuella on tehdä juuri nämä nuoret aktiivisesti tietoisiksi ja ylpeiksi omasta saamelaisuudestaan.

Saa´mi Nue´tt ry:n puolesta, Ivalossa 29.9.07
Tiina Sanila, puheenjohtaja

 
«AlkuunEdellinen12SeuraavaLoppuun»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks