Header image
Lausunto koltansaamenkielisen kielipesän rahoituksesta vuodelle 2009

12.1.2009

Kulttuuriasiainneuvos
Kimmo Aaltonen
Opetusministeriö

Saamelaiskäräjät
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Ristenrauna Magga

Inarin kunta
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti

Sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala

Inarin kunta
Päivähoidonjohtaja Pirkko Saarela

Hyvä Vastaanottaja!
 
Saa´mi Nue´tt ry on seurannut huolestuneena Saamelaiskäräjien ja Inarin kunnan välisiä neuvotteluja koskien saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen käyttöä. Saa´mi Nue´tt ry on erityisesti huolissaan Ivalossa toimivan koltansaamenkielisen kielipesän vuoden 2009 toiminnan rahoituksesta.
 
Koltansaamenkielisen kielipesätoiminnan aloittaminen Ivaloon oli todellinen voimainkoitos, ja tapahtui koltansaamen kielen kannalta viime hetkellä. Kielipesä on jo syksyn 2008 aikana saanut aikaan merkittäviä ensiaskelia lasten kielitaidossa. Erityisen huomionarvoista kielipesätoiminnassa on koltansaamelaisille tyypillisen passiivisen kielen hallinnan poissaolo: lapset ovat aktiivisia käyttämään jo oppimaansa koltansaamen kieltä yhteisissä leikeissä ja askareissa. Tällä hetkellä tämänkaltaista aktiivista koltansaamenkielistä ympäristöä lapsille ei ole tarjolla missään muualla kuin Sevetin ala-asteella, jonne Ivalon kielipesää käyvät lapset eivät tule menemään kouluun.
 
Neuvottelut Saamelaiskäräjien ja Inarin kunnan välillä ovat edenneet siihen pisteeseen, että kumpikin osapuoli odottaa päätöstä Lanuke-valtionavustuksesta saamelaisten kieli- ja kulttuuripesätoiminnan rahoittamiseksi 2009-2011. Kyseiseen ohjelmaan on sisällytetty kieli- ja kulttuuripesätoiminta.
 
Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa “4.3 Lasten ja nuorten oikeus omaan kulttuuriin ja aktiiviseen kansalaisuuteen” osalta todetaan toimenpiteissä, että “saamenkielisen kielipesätoiminnan rahoitus vakiinnutetaan”. Kielipesätoiminnan vakiinnuttaminen on ollut erityisesti kolttasaamelaisen yhteisön kohtalonkysymys jo yli kymmenen vuoden ajan, ja toiminnan jatkuva vaakalaudalla olo on koltansaamen kielen ja kulttuurin siirtymisen kannalta äärimmäisen haitallista.
 
Saa´mi Nue´tt ry katsoo, että kielipesätoiminnan vakiinnuttamatta jättäminen on todella lyhytnäköistä ja kolttakulttuurin kannalta jopa kohtalokasta. Opetusministeriön tuleekin pikimiten nähdä, että nykytilanteessa kielipesän mahdollisesta toiminnan lakkaamisesta seuraa pitkäaikaisia vaikutuksia, jonka pahimpana mahdollisena seurauksena on jälleen uuden koltansaamelaisen sukupolven totaalinen kielettömyys. Tilanteen vakavuutta alleviivaa se tosiasia, että koltansaamen kieltä äidinkielenään puhuvia alle kouluikäisiä lapsia ei tällä hetkellä ole yhtäkään. Onkin sula mahdottomuus lähteä liikkeelle siitä, että päivähoitoa järjestetään äidinkielisille lapsille. Koltansaamen kielen hyväksi on tehtävä jo päivähoito-esiopetusvaiheessa kaikki mahdollinen tehtävissä oleva, tai muuten voidaan todeta lapsen kielitaidon jäävän vieraan kielen hallinnan tasolle. Tällä on koltansaamen kielen tulevaisuuden kannalta merkittäviä seurauksia.
 
Saa´mi Nue´tt ry toivoo Opetusministeriön käyttävän päätöksessään harkintaansa vähemmistön positiivisen kohtelun pohjalta, jotta koltansaamenkielisen kielipesän mittaamattoman arvokas työ ei jää kesken. Kielipesän työntekijät ja lapset tekevät ainutlaatuista kulttuuritekoaan joka päivä, ja kielipesässä tehtävä työ on jo näyttänyt kyntensä: se tuottaa tuloksia, lapset alkavat puhua koltansaamea.
 
Saa´mi Nue´tt ry haastaa Opetusministeriötä tekemään kaikkensa, että koltansaamenkieliselle kielipesälle järjestyy jatkuva rahoitus.
 
 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks