Header image
Lausunto saamelaisnuorten asioiden kehittämissuunnitelmasta

Saamelaiskäräjät
Petra Magga

Lausunto saamelaisnuorten asioiden kehittämissuunnitelmasta

Saa´mi Nue´tt ry on iloinen siitä, että meiltä pyydetään lausuntoa ko. kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi näemme tämän kaltaisen työn hyödyllisenä.

Yleisluontoisesti voisi todeta luonnoksesta seuraavaa: Saamelaisnuorten asioiden kehittäminen tulisi olla luontevana osana koko saamelaisyhteisön tavoitteita. Kohdassa 6: yhteenveto, on tiivistetty täytäntöön pantavia velvollisuuksia eri saamelaistoimijoille, ja siinä esitetään mm. seuraavaa: “ Saamelaisnuoret tunnustetaan ja otetaan huomioon arvokkaana ikäryhmänä”, sekä “saamelaisnuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi tasavertaisina yhteisön jäseninä. Heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa”.

Tämän tulisi olla itsestäänselvä lähtökohta, eikä täytäntöön pantava erityinen esitys. Onkin huolestuttavaa, että saamelaiset itse osallistuvat asioiden sektoroimiseen eristämällä nuorten asiat erikseen muusta yhteisön päätöksenteosta kuten länsimaalaisessa hallinnossa on tehty jo pitkään. Pohdittavaksi esitämmekin , miten voisimme lähestyä perinteistä päätöksentekoa, jossa lapset ovat olleet mukana yhteiskunnallisessa elämässä aivan pienestä saakka.

Kohdassa toimenpiteet kiinnitimme huomiota kappaleeseen Nuoriin kohdistuva tiedottaminen, jossa on lause: “Saamelaisalueella tulee vaatia saamenkielen taito, mutta myös saamelaisnuoren reaalikelpoisuus täytyy katsoa eduksi työmarkkinoilla”. Lauseen merkitys jäi epäselväksi: viitataanko siinä ylioppilastutkintoreaaliin, vai johonkin muuhun.

Kolttasaamelaisena toimijana olemme erittäin huolistuneita kolttasaamelaisten nuorten syrjäytymisestä muusta saamelaisesta yhteisöstä sekä saamelaisyhteiskunnasta. Tulevaisuuden suurin haaste kolttasaamelaisten näkökulmasta on, kuinka saada kolttasaamelaiset nuoret mukaan saamelaisyhteiskunnan rakentamisprojektiin. Tässä Saamelaiskäräjien rooli on mittaamattoman painava ja haastammekin Saamelaiskäräjät järjestämään tulevia saamelaisnuorten taidetapahtumia, saamelaisnuorten leirejä sekä myös saamelaishallinnon kokouksia koltta-alueella. On erittäin ratkaisevaa, että kolttasaamelaiset nuoret saisivat kokemuksen yhdenvertaisesta osallistumisesta saamelaisena oman ikäryhmänsä saamelaiseen nykytodellisuuteen. Todella monelle kolttasaamelaiselle nuorelle saamelaisuus on vanhoja mummoja, juoppoja poromiehiä, vaikenevia vanhempia, muiden saamelaisten sorron kohteena olemista sekä toivottomuutta, että kaikki on jo menetetty. Samalla kolttasaamelaiset nuoret ovat uskomaton löytämätön rikkaus saamelaiselle yhteisölle. Etenkin Sevettijärven nuoret, jotka asuvat yhdessä syrjäisimmistä saamelaiskylistä, omaavat passiivisen tietämyksen ja ymmärryksen saamelaisperinteestä. Meidän tehtävämme muun saamelaisyhteiskunnan tuella on tehdä juuri nämä nuoret aktiivisesti tietoisiksi ja ylpeiksi omasta saamelaisuudestaan.

Saa´mi Nue´tt ry:n puolesta, Ivalossa 29.9.07
Tiina Sanila, puheenjohtaja

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks