Header image
Toiminnan kulmakivet

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys toimii aktiivisten kolttasaamelaisten voimin, joiden keskuudesta myös valitaan sen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäsenet. Se noudattaa aiemmin tehtyä toimintasuunnitelmaa, voi vetää hankkeita ja projekteja sekä toimia myös muuten yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseksi.

Yhdistyksen viralliset vaikutuskanavat

Saa´mi Nue´tt ry kuuluu Suomen saamelaisten keskusjärjestöön ja sitä kautta yhdistyksen vaikutuskanavat ovat laajat. Yhdistys tekee yhteistyötä myös kolttien kyläkokouksen sekä muiden kolttatoimijoiden kanssa.

Yhdistyksen vaikutuskanavat

Kolttasaamelaiset arvot

Toiminnan taustalla vaikuttavat kolttasaamelaiset arvot, joissa elämme luonnosta luonnon ehdoilla omaa kulttuuriamme kunnioittaen, muut kansat ja kansalaisuudet huomioon ottaen.

 

 

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks