Header image
Koltansaamen kielipesä Sevettijärvellä

Koltansaamen kielen kielipesä on aloittanut toimintansa syksyllä 2010 Saa'mi Nue'ttin toimeenpanemana. Kielipesä toimii Sevettijärven koulun tiloissa ja siellä on kaksi työntyekijää. Kaikki kielipesässä tapahtuva toiminta tapahtuu koltansaamen kielellä ja toimintaa suunniteltaessa mukaillaan saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Toiminta toteutetaan kerhotoimintana, jolloin myös vanhemmilla ja isovanhemmilla on mahdollisuus olla toiminnassa mukana. Kielipesässä tutustutaan kulloinkin vallitsevan vuodenajan mukaan perinteisiin töihin ja luonnonilmiöihin. Kielipesä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.00, lisäksi kerhoajoista normaalin toiminta-ajan ulkopuolella voi neuvotella kielipesän työntekijän kanssa.

Kielipesällä on Sevettijärven koululla oma luokkahuone, jossa on kevyt keittiövarustus sekä lasten lepohetkiä varten kaappisängyt. Lisäksi kielipesän käytössä on koulun liikuntasali. Kielipesässä tarjotaan lapsille aamupala kello 8.00, lounas kello 10.30 ja välipala kello 13.30. Myöhään oleville lapsille tarjotaan vielä välipala klo 16.00, mikäli on tarvetta. Päivälepo on kello 11.30–13.30.

Kieliympäristö 

Sevettijärven koulun pihapiiri tarjoaa ainutlaatuisen kieliympäristön, sillä samassa pihapiirissä ovat niin vanhukset, työikäiset, koululaiset kuin alle kouluikäiset lapsetkin. Kielipesän toimintaympäristö tukee varhaiskasvatusta sekä koltansaamen kielen ja kulttuurin siirtämistä, koska kaikki koulun työntekijät ja perusopetuksessa olevat lapset ovat sitoutuneita ja motivoituneita koltansaamen kielen käyttöön. Etenkin koululaiset ovat paljon tekemisissä kielipesän lasten kanssa.

Toiminta syksyllä 2010      

Syksyn 2010 teemoina ovat olleet paikalliset eläimet sekä luonnossa tarjolla olevien kasvien hyödyntäminen kotieläinten ravinnoksi. Kielipesän lapset keräsivät jäkälää, sammalta ja kortetta sekä marjoja. Lapset valmistivat lähivillasta huovuttaen sopulit, joille askarreltiin pesämökit. Samalla harjoiteltiin sanastoa, jota normaaliaskareissa ei tavallisesti käytetä.

Toiminta keväällä 2011     

Kevään teemaksi 2011 on suunnitteilla lähivesien kalastot ja perinteiset kalastustavat sekä pilkkiminen. Kielipesässä on tarkoitus tutustua kalastuksessa tarvittavien välineiden tekoon. Lisäksi tutustutaan vedenalaiseen maailmaan opetellen veteen ja kaloihin liittyviä sanoja ja sanontoja. Kielipesä tekee myös keväällä kelien salliessa retken keväterotukseen Vanhan Vätsärin erotusaidalle. Suunnitelmissa on myös hahmottaa erilaisia perinteisiä käsityötaitoja askartelun merkeissä, materiaaleina poronnahka, verka ja luut.

Lisätietoja antaa kielipesän vastaava ohjaaja, puh. 045 3484 334.