Header image
Vuoden koltta 2007: Vassi Semenoja

Perustelut palkinnon myöntämiselle

Kolttasaamelaisen kirjoitetun kielen historia on äärimmäisen lyhyt, ja meidän itsemme kirjoittama kirjallisuus sitäkin nuorempaa. Aikana, jolloin koltansaamen kieli oli kadota jäljettömiin, I´llep Paavvel Vaa´ssež eli Vasiliisa Semenoja ryhtyi määrätietoisesti työskentelemään oman koltankielisen kirjoitusasun ja kirjallisuuden luomiseksi. Vassi oli mukana koltansaamen kielen ortografiatyöryhmässä. Ja kun kirjoitusasu oli kunnossa, heti laadittiin aapinen, jota Vassi pääsi käytännössä kokeilemaan toimiessaan opettajana. Työssään Vassi kirjoitti koko ajan lisää oppimateriaalia. Vassi työryhmineen mm. litteroi arkistoista vanhoja kolttatarinoita. Vassi on myös ollut mukana laatimassa kirkollistekstejä. Kirjallisen tuotantonsa lisäksi, Vassi hallitsee myös toisen, koltille erittäin ominaisen kerrontatavan, leuddin.
 

Vassi Semenoja 1980-luvulla.
Vassi Semenoja 1980-luvulla.


Vassin elämän mittainen työ kerrontaperinteemme parissa on eläkepäivillä huipentunut Mannu meä´cc -kirjan valmistumiseen. Saimme odottaa pitkään, että Kaisja Gauriloffin Robert Crottetille kertomat tarinat ovat taas alkukielisessä muodossaan. Sveitsiläinen Crottet lumoutui kolttasaamelaisista tarinoista ja halusi viedä tarinoita Keski-Eurooppaan. Crottetin toimittaman teoksen alkukieli oli ranska. Vassi on tehnyt käännöstyönsä Kuun metsä -suomennoksen pohjalta. Kuun metsä -kirjan tarinat ovat ainutlaatuisia ja täysin omintakeisia. Ne ovat samalla kepeitä ja hauskoja, mutta myös kammottavia ja aina viisaita. Vassi on onnistunut tuomaan käännöstyössään esille kerronnan alkuperäisen sävyn. Vassin käyttämä kieli on rikasta. Hän käyttää enää harvoin kuultuja sanoja sekä värikkäitä sanontoja ja kielikuvia. Lisäksi hänen käyttämänsä koltankieli on erittäin kaunista.

Väsymättömän työnsä huipuksi Vassi on kirjoittanut meille oman eepoksen, ja siksi hän on Vuoden koltta 2007.
 

Vassi Semenoja Vuoden koltta -palkinnonjakotilaisuudessa (toinen oikealta).
Vassi Semenoja Vuoden koltta -palkinnonjakotilaisuudessa (toinen oikealta).