Header image
Vuoden koltta 2008: Elias Fofonoff

Perustelut palkinnon myöntämiselle

Nykyinen Sevettijärven kylä on kolmas kerta, kun koltat asuttavat aluetta. Elias Fofonoff, Riiggu Ee´lljaž, on työskennellyt pyyteettömästi kolttasaamelaisen yhteisön hyväksi heti Sevetin kylän perustamisesta asti, ollut mukana sen kasvukivuissa ja osallistunut voimakkaasti kolttasaamelaisen yhteisön tulevaisuuteen vaikuttamiseen.

Riiggu Ee´lljaž oli mukana delegaatiossa, joka tutki Sevettijärven maastojen sopivuutta elinkelpoisuudelle, ajoi voimakkaasti kolttapaliskuntien perustamista ja on työskennellyt vuosikymmeniä poronhoidon parissa niin poroisäntänä kuin poronhoitokeskusteluun osaaottavana vaikuttajana.

Riiggu Ee´lljaž on elänyt kolttasaamelaisen yhteisön perinpohjaisen muutoksen kahteen kertaan: niin lähdön synnyinseuduilta Suonikylästä kuin yhteiskunnallisen muutoksen kokemisen Sevettijärvellä. Riiggu Ee´lljaž on pystynyt tässä lähes mahdottomassa tilanteessa siirtämään kolttasaamelaista kulttuuria seuraaville sukupolville. Tämä ei ole ollut mitenkään itsestään selvää: jo syntyessään Riiggu Ee´lljaž oli tilanteessa, jossa pienen lapsen ja äidin selviäminen on vaatinut poikkeuksellista kekseliäisyyttä ja sinnikkyyttä paetessa Moskua ja Suomen armeijaa.

Nuoremman sukupolven kolttasaamelaiset tuntevat erittäin suurta kunnioitusta Riiggu Ee´lljažta kohtaan, joka hallitsee kolttasaamelaisen kulttuurin verrattomalla tavalla. Siksi Riiggu Ee´lljaž on vuoden koltta 2008.
 

Elias Fofonoff vaimonsa Marin kanssa Sevettijärven pääsiäsikisoissa 1990-luvulla. Takaa kurkistaa Elias Moshnikoff.
Elias Fofonoff vaimonsa Marin kanssa Sevettijärven pääsiäsikisoissa 1990-luvulla. Takaa kurkistaa Elias Moshnikoff.