Header image
Vuoden koltta 2008: Helena Semenoff

Perustelut palkinnon myöntämiselle

Nykyinen Sevettijärven kylä on kolmas kerta, kun koltat asuttavat aluetta. Helena Semenoff, Ååntašǩ Ee´led, on työskennellyt pyyteettömästi kolttasaamelaisen yhteisön hyväksi heti Sevetin kylän perustamisesta asti, ollut mukana sen kasvukivuissa ja osallistunut voimakkaasti kolttasaamelaisen yhteisön tulevaisuuteen vaikuttamiseen.

Miesten ollessa metsässä ovat naiset kantaneet vastuun yhteisistä asioista, kuten Ååntašǩ Ee´led on tehnyt. Käsityöt, leudd, kokouselämä sekä katrilli ja muiden perinteiden opettaminen ovat olleet luonteva osa Ååntašǩ Ee´ledin arkipäivää vuosikymmenten ajan. Ååntašǩ Ee´led on levyttänyt lukuisia leuddeja sekä tehnyt arvovaltaisella olemuksellaan saamelaiskulttuuria tunnetuksi erittäin edustavalla tavalla matkoillaan lähelle ja kauas. Ååntašǩ Ee´led on kirjoittanut ainoan olemassa olevan kirjan kolttasaamelaisten perinteisistä  helmikirjontakäsitöistä, ja osallistunut yhdessä Elias Fofonoffin, Riiggu Ee´lljažin, kanssa kolttasaamelaisten miesten takin suunnitteluun.
 

Helena Semenoff ompelee helmikoristetta vaimonlakin päälaen verkaan vuonna 1980.
Helena Semenoff ompelee helmikoristetta vaimonlakin päälaen verkaan vuonna 1980.


Ååntašǩ Ee´led on elänyt kolttasaamelaisen yhteisön perinpohjaisen muutoksen kahteen kertaan: niin lähdön synnyinseuduilta Suonikylästä kuin yhteiskunnallisen muutoksen kokemisen Sevettijärvellä. Ååntašǩ Ee´led on pystynyt tässä lähes mahdottomassa tilanteessa siirtämään kolttasaamelaista kulttuuria seuraaville sukupolville.

Nuoremman sukupolven kolttasaamelaiset tuntevat erittäin suurta kunnioitusta Ååntašǩ Ee´lediä kohtaan, joka hallitsee kolttasaamelaisen kulttuurin verrattomalla tavalla. Siksi Ååntašǩ Ee´led on vuoden koltta 2008.


Helena Semenoff sytyttää tuohusta.
Helena Semenoff sytyttää tuohusta.