Header image
Vuoden koltta 2012: Ville-Riiko Fofonoff

Palkinnon myöntämisperusteet

Elämme kielivaltaisen maailman aikaa. Vielä puoli vuosisataa sitten ihmisen tulevaisuutta määritti suuresti se, oliko hän lukutaitoinen vai ei. Mitä tarkemmin nykyihminen kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti, sitä todennäköisempää on, että hän pystyy tekemään elämästään ja olosuhteistaan itselleen mieluisan. Tekemään itsensä näkyväksi, raivaamaan omalle elämälleen sen vaatiman tilan. Toisin sanoen ohjaamaan omaa kohtaloaan, olemaan itsellinen. Kieli, jolla hän ajatuksiaan muovaa, tunteitaan nimeää, lausuu haaveitaan ääneen, säteilee hänen ympärillään oleviin ihmisiin ja muuttuu osaksi myös heidän tajuntaansa, laajentaa myös heidän kieltään ja itsellisyyttään.

Läärvanin-Oʹlssin-Peâttin-Reeiǥin-Vaskon-Reinon-Ville-Riiko on vienyt kirjallista kieltämme merkittävän askeleen eteenpäin tekemällä sen näkyväksi nykyajan oppijärjestelmissä. Hän on ensimmäinen koltansaamen äidinkielenään kirjoittanut ylioppilas, ja näin kielen taitaja. Ville-Riikolla on valtava mahdollisuus kasvattaa koltansaamenkieltä haluamiinsa mittoihin. Hänellä on siihen kaikki tarvittavat välineet. Kieli on ääretön, avoin järjestelmä, ja sen rajat ovat vain mielemme rajoja. Ville-Riiko on osoittanut niin nuoremmille kuin vanhemmille kolttasaamelaisille, että kielemme elää, ja siksi hän on Vuoden 2012 koltta.

Ciist miõttâmvuâđđõõttmõõžž

Jieʹllep ǩiõllväʹlddsaž maaiʹlm ääiʹj. Veâl peäʹl čueʹđ eeʹǩǩed mââiårra oummu puõʹtti ääiʹj mieʹrtõõli jiânnai tõt, što silttii-a son lookkâd avi ij. Mõõn tääʹrǩben ânnʼjõžooumaž pâstt õʹlmmeed jiijjes ǩeʹrjjlânji, tõn jäänab teâuddai tuõđnallšemvuõtt raajjâd jieʹllmeʹstes da jeällmõõžžâst jiõcces miõllsa. Raajjâd jiiʹjjes kuâsttjeejen, karssâd jiiʹjjes jieʹllma tõn väʹlddem sââi. Nuuʹbbnalla cieʹlǩeeʹl vaaldšed jiijjes jieʹllemvuäʹzz, leeʹd jiõččvuõđlaž. Ǩiõll, koin son juʹrddjeez täävv, tobddmõõžžeez nõõmad, ceälkk niõǥlmeez jiõnnsa, šejjsâstt suu pirr åårrai oummid. Tõt muttšââvv vuäʹssen siʹjji fiʹttjõõzz, veeidad še siʹjji ǩiõl da jiõččvuõđ.

Läärvan-Oʹlssi-Peâtt-Rijggu-Vääʹsǩ-Rijggu-Ville-Reeiǥaž lij viikkâm ǩeʹrjjlaž ǩiõllen miârkteei lääuʹǩ õõudårra raajeeʹl tõn kuâsttjeejen ânnʼjõžääiʹj mättʼtõsriâšldõõǥǥin. Son lij vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân ǩeeʹrjtam pâʹjjmättʼtõõtti, da nääiʹt ǩiõl siltteei. Ville-Rijggust lij jõnn vueiʹttemvuõtt šõddeed nuõrttsääʹmǩiõl suu haaʹleem meettaid. Suʹst lie tõõzz taarbšum neävv. Ǩiõll lij raaimõs, äävåårrai riâšldõk da tõn raai lie tåʹlǩǩ mij miõleen raai. Ville-Reeiǥaž lij čuäʹjtam nuʹtt nuõrab ko puärrsab nuõrttsäʹmmlaid, što miʹjji ǩiõll jeäll da tõn diõtt son lij Eeʹjj 2012 säʹmmlaž.

Ville-Riiko
Ville-Riiko Fofonoff vastaanottamassa palkintoa. Palkinnon luoviuttavat Saa'mi Nue'ttin puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio (oik.) ja varapuheenjohtaja Pauliina Feodoroff.